Conservatory | Performance Fashion Video

Director

Conservatory Performance Fashion Video
Instagram - @CNSRV_ART

Куб сомнений.
Каждая грань прочна и держит тебя внутри. Кто создал этот куб если не ты сам? Проснись. Границ нет. Ты можешь всё. Творчество - это состояние, в котором твои действия не проходят сквозь призму мнений и предубеждений.
Conservatory.
Раскрой своё собственное звучание

Video team
Creative and Production - Sergey Zanimonets @sergiozani
Director and Editor - Ivan Gusarov @ivan
gusarov
Сhoreography - Daria Karandaeva @childshaman
Style - Zoya Prosekova @zoyaprosekova
MUAH - Darina Korova @daina
korovamuuua
DOP - Yury Ostrozhinsky @ostrozhinsky
Production Designer - Julia Orlova @j.orlv
Сomposer - Evgeny Polyachenkov @millorey
1st AC - Sergey Kamenshchikov @kitralmaro
2st AC - Ilya Volzhin @ilya
v
Color - Serafim Salnikov @serafim.salnikov
Graphic Designer - Ksenia Nam @ks
naam
Rental - Alexander Leontyev @delavoi

Actors
Philipp Yakushin @philipyakushin
Isis Krawitz @isis.krawitz
Taisia Azbuka @taisiaazbuka
Pavel Tyun @youngtyuni
Sasha Vetrova @headwind
component
Sharlotta Koryukina @nazabore
Gee Baler @theboyisgreat
Daria Karandaeva @childshaman
Sergey Zanimonets @sergio_zani

Art team
Monta Radvilaviča @monta.radvilavica
Arseniy Bockov @etobochkov
Alex Bochkov @easybochkov
Kirill Shaker @rikishaer
Mike Rybakov @Illuminaughty13
Yana Vishnevskaya @yana
emdi
Stepan Scaro @scaro1
Roman Erofeev @drunk_crucian