KYNSI TREASURES

Director

Directors
Ivan Gusarov @ivangusarov
Vasilisa Gamaleya-Gusarova @vasilisa
gusarova

Actors
Daria Milko @daria_milky
Dmitry Kabanov @exastler

DOP
Yuri Ostrozhinsky @ostrozhinsky

Art Director
Vasilisa Gamaleya-Gusarova @vasilisa_gusarova

Producer
Kirill Ivkovskiy @ivkovskiy1

Montage artist
Ivan Gusarov @ivan_gusarov

Composer
Peter Karsten @daydreams.and.paranoia

Sound design
Dmitry Krupenya @mityakru

Voice and poetry
Vasilisa Gamaleya-Gusarova @vasilisa_gusarova

Vocal design
Klimaa @klimaa._

Production designer
Nayana @naya.onfire

Stylist
Yulia Osipova @VisibleStyleService

MUAH
Alena Agalarova @alenabrillar

Color
Misha Denisov @misha.denisov.color

Designer
Nadya Kryuchkova @nadya_kruchkova