Rosturizm

Commercial

Production: svetmedia
Executive producer: Denis Fedonenkov
Producers: Maria Afanasieva, Yuri Bazhutov
Production manager: Viktor Zamyatin
DOP: Pavel Belyavsky
1st AD: Andrey Butuzov
Editor: Ivan Gusarov
Drone pilots: Ignat Senkin, Dmitriy Prudnikov
Production designer: Tatyana Kan
Stylist: Elena Galybina
Make-up artist: Iran Chateu
Composer: Ivan Maslov
Sound-designer: Anton Bulle
Voice: Anastasiya Klyueva
Colorist: Andrey Bushmin
Actors: Evgeniy Ionov, Tata Cvetkova, Sasha Tretyakova